Zgodovina

O našem podjetju!

PPS-Ptujske pekarne in slaščičarne so oblasti ustanovile kot Mestno pekarno z 18 zaposlenimi pred 75 leti.

Tradicija pekovske dejavnosti pa je na Ptuju že zelo dolga. Znano je, da so že v času rimske Poetovie uporabljali takozvane kolute za peko krušnih izdelkov.

Na Ptuju je že zgodaj obstajal takozvani pekovski ceh in njegova tradicija je pomembno vplivala na organizacijo pekovske obrti. Člani obrtne zadruge, katere članica je bila tudi predhodnica današnjega podjetja, so se ravnali po natančno določenem kodeksu v odnosu do potrošnikov.

Rastemo kot kruh

Leta 1953 se je k Mestnim pekarnam pripojil del invalidskega podjetja s slaščičarsko, medičarsko in svečarsko dejavnostjo. Število zaposlenih delavcev je bilo takrat že 30.

Leta 1955 je bila za potrebe Kidričevega zgrajena pekarna v Kidričevem, ki pa se je takoj priključila Mestni pekarni Ptuj. V času do 1958 je v Ptuju delovalo še eno pekovsko podjetje s katerim je opravljala Potrošniška zadruga Ptuj.

V letu 1958 se je to pekovsko podjetje pripojilo k Mestnim pekarnam. Podjetje se je preimenovalo v pekovsko podjetje »Vinko Reš« Ptuj. Zaposlenih je bilo 98 delavcev. Delo je potekalo na 7 lokacijah.

Osnovna sedanjemu podjetju je novozgrajena pekarna na Rogozniški cesti v letu 1961. Takrat se je delo preneslo v centralno pekarno z izjemo pekarne v Kidričevem. Do tega leta je bila možna prodaja pekovskih izdelkov samo v specializiranih trgovinah za prodajo kruha. Od tega leta dalje pa se je prodaja pekovskih izdelkov prenesla tudi v vse ostale živilske trgovine. V tem letu je bilo potrebno na novo organizirati razvoz pekovskih izdelkov po celotni nekdanji občini Ptuju.

Nekaj let je bilo podjetje sestavni del podjetja INTES Maribor, od leta 1989 podjetje posluje samostojno. Svoj tržni prostor je podjetje začelo širiti ravno s časom, ko je postalo samostojno.

  • V letu 1994 smo pri Uradu za industrijsko lastnino zaščitili »presto« kot znak podjetja.
  • Podjetje se je v letu 1998, v skladu z Zakonom o lastninskem preoblikovanju preoblikovalo v delniško družbo.
  • Leta 1998 je bilo podjetje vpisano v sodni register pod imenom PPS - PTUJSKE PEKARNE IN SLAŠČICARNE, proizvodnja, trgovina, gostinstvo, storitve, d. d. skrajšano pa PPS -Pekarne Ptuj, d. d.

KRONOLOGIJA PODJETJA

Podjetje Mestne pekarne v Ptuju je bilo ustanovljeno z odločbo Obč.LO v Ptuju, štev. 1476 z dne 5.9.1947 Ustanovitev Mestne pekarne Ptuj Ustanovljenem podjetju je bilo 5 zaposlenih, osnovna sredstva pa so predstavljala le znesek 21.560 st.din. podjetje ima nalogo preskrbovati celotno področje Občinske skupščine Ptuj in del terena na mariborskem področju. Prvi direktor Jože Sotler 1947, ki je vodil podjetje do leta 1980
Podjetje združuje Slaščičarna invalidskih delavnic Ptuj | Krajevna pekarna Kidričevo »Kruh-pecivo« Ptuj in Mlinsko podjetje Ptuj
Začetek obratovanja Pekarne Kidričevo
1961 začetek obratovanja na rogozniški cesti – današnja lokacija Direktor Jože Sotler 1947- 1980 Prvi obratovodaja Kovačič Drago,29.1.1916- pekovski mojster Skladiščnik Janko Fras, 19.8.1930 pekovski mojster Sejalec in pripravljalec mlevskih izdelkov Anton Štumberger , 14.8.1910 mlinarski mojster Mešalec Jakec Šeruga, 8.2.1930, pekovski mojster Stanko Petek, 27.10.1935, pekovski mojster Smenovodja Ivan Milošič, 16.6.1920, pekovski mojster Smenovodja Alojz Rebernak, 9.5.1929, pekovski mojster Pečne površine pekarn 40,39m2 Letna kapaciteta v dveh izmenah 4528t Koriščeno 62,87% Letna kapaciteta za pecivo 26575kos Koriščenje 17,72% V proizvodnji prične delovni čas med tednom ob 20.00 in se konča ob 12.00 naslednji dan ob sobotah in praznikih pa 1 do 2 uri prej Število zaposlenih 96
1.1.1965 pa se je preimenovalo v Pekarne »Vinko Reš« Ptuj Organizacija je bila razdeljena na 3 proizvodne enote in eno enoto skupnih služb 1. delovna enota pekarne na Rogozniški cesti in pekarne »pri sejmišču«, skladiščne službe, služba dostave tujim kupcem in v lastne prodajalne 2. delovna enota pekarne Kidričevo, s skladiščno službo, službo dostave tujim kupcem in lastni prodajalni 3. slaščičarna Ptuj in Kidričevo s prodajno in skladiščno službo, 4. skupne službe podjetja V tem obdobju oskrbujemo celotno področje občine Ptuj, z drobtinami in medičarskimi izdelki pa tržišče širom Slovenije. Zaposlenih 108
Rekonstrukcija obrata v Kidričevem
Nov izdelek biskvit. Tržišče se razširi na teritorij hrvaške. Nabava univerzuma za izdelavo peciva.
Se podpiše Samoupravni sporazum o združevanju temeljnih organizacij združenega dela v podjetju ŽK INTES Maribor
rekonstrukcija Pekarne Kidričevo Izdelki: lendavski peleteni kruh, domači delani rženi kruh, hlebček iz moke t850, hobi štručka, biga, lepinja, francoz t-500, presta, presta pakirana 5 kos
Prenova pekarne Rogozniška, zgraditev silosov in mešalnice v prvem nadstropju prične proizvodnja Koroški kruh, Vikend kruh, Maščobni kruh v modelu, praznični kruh Kruh obogaten s proteini, Hamburger
Podjetje postane delniška družba
Pridobimo prvih znak Znak Varovalnega živila. Podeljen je bil za graham kruh in graham pekovsko pecivo. V nove prostore se preseli obrt slaščičarne z novo opremo in hladilnimi in zamrzovalnimi komorami
V pekarni Kidričevo odpremo najsodobnejšo pekarno, z linijo in pečmi za temne kruhe in sodobno ohlajevalnico pečenega kruha
Prvo ocenjevanje kruha, pekovskega peciva, finega pekovskega pecivo, testenin, v organizaciji GZS. Naš prvi zlati kruh Donački kruh
Nabava friteze za krofe s kapaciteto 1300 krofov na uro
Pridobimo certifikat ISO 9001:2015, ki ga obnavljamo letno.
EKO certifikat, ki ga tudi letno obnavljamo.
Podjetje preimenuje PPS-Pekarne Ptuj,d.o.o
15.5.2019 Podjetje PPS kupi Slovenski trgovec Jagros,d.o.o
Sedež pekarne je na Rogozniški cesti. Izdelke vozimo na področje Štajerske, Prekmurja, Dolenjske, in osrednje Slovenije. Danes lahko spečemo 1100kg kruha na uro ali 9600 kosov pekovskega pecivo na uro.  V pekarni se izvaja posodobitev opreme in racionalizacija delovnih procesov ter začetek priprave na novih 75 let. Število zaposlenih 75

Dejavnost in področje dela zajemajo proizvodnjo kruha, svežega peciva in slaščic. Spremljajoče storitve obsegajo prevoz naših izdelkov do trgovin, gostinskih obratov, okrepčevalnic, šolskih in vzgojno varstvenih ustanov, kuhinj, bolnišnic, domov za ostarele,…

Znano je, da ima kupec od vseh kruhov najraje svežega, in ker današnja tehnologija zmore ustreči tudi tej zahtevi, da smo se pred kratkim odločili za posodobitev hladilnic in zagotavljamo peko na samih prodajnih mestih …

Pozdravljeni.
V kolikor s tem soglašate (kliknete na zadevni gumb), bomo na vašo napravo poleg obveznih piškotkov namestili tudi analitične piškotke in piškotke naših oglaševalskih partnerjev (Google Analytics, FB Pixel ipd.). Več o naši rabi piškotkov: https://www.ptujskepekarne.si/si/politika-piskotkov

PPS-Pekarne Ptuj d.o.o.

JABOLČNA PITA 400g

PPS-Pekarne Ptuj d.o.o.

ČEBULNA KORENINA 400g

DONAČKI KRUH 1,3kg

GRAHAM KRUH MODELNI 500g

KORUZNA JERPICA 1kg

KRUH Z DROŽMI 600g

MARKOVSKI ČRNI KRUH 1kg

SADNI KRUH 400g

OREHOVA POTICA 750g

PTUJSKI KROF 80g

PPS-Pekarne Ptuj d.o.o.

PTUJSKI KROF 80G

DONAČKI KRUH 1,3KG